دکوراسیون داخلی مسکونی

دکوراسیون داخلی مسکونی

دکوراسیون داخلی یکی از اصلی ترین و مهمترین مواردی است که در معماری مورد بررسی قرار می گیرد . دکوراسیون خانه باید فضایی را برای انسان به ارمغان بیاورد که جدا از فضای پر مشغله بیرون از خانه فضایی آرامش بخش را فراهم آورد. در طراحی دکوراسیون با توجه به فضای موجود ،امکانات و نیز روحیات افرادی که در آن مکان زندگی می کنند نوع طراحی و رنگ انتخاب و مورد بررسی قرار می گیرد. درطراحی یک فضای مسکونی طراحی سقف، حجم ، رنگ ، بافت ، دیوار ، کف ، آشپزخانه و مبلمان آن فضا نقش بسزایی در دکوراسیون منزل دارد. دکوراسیون خانه به سه بخش کلی تقسیم می شود : فضای عمومی (پذیرایی) فضای نیمه خصوصی(آشپزخانه و نشیمن) فضای خصوصی(اتاق خوابها ،سرویسها) هر یک از فضاها با توجه به نوع استفاده آنها طراحی می شود.

در روانشناسى نوين، رنگ ها يكى از معيارهاى سنجش شخصيت به شمار مى آيند؛ چر ا كه هر يك تأثير خاصى در روح و جسم هر فرد باقى مى گذارند و نشانگر وضعيت روانى و جسمى وى هستند. انسان از روزگاران دور تحت نفوذ و تأثير رنگ هاى پيرامون خويش بوده و در طى صد و چند سال گذشته كه صنعت رنگ سازى به اوج تحول خود رسيده، اين تأثير دو چندان شده و در همه اركان زندگى انسان ها رخنه كرده است. اين استفاده روزافزون از رنگ ها در معماری و دکوراسیون داخلی و دکوراسیون منزل تحول زيادى در زمينه ي روانشناسى رنگ پديد آورده است.

رنگها سر شار از نيروهای بس خارق العاده هستند. نيروهايی كه مانند هسته های انرژی زا و گرما بخش، تماشاچی خويش را متاثر می سازد . كه صرف نظر از تاثيرات منفی يا مثبت كه بر ضمير نا خود آگاه باقی می گذارند.هنرمند خلاق نه تنها بايد در دنيای بيكران رنگها به سير و سياحت بپردازد و توشه خويش را از تجربه های علمی آكنده سازد، بلكه همچنين لازم است تا مفاهيم رنگ را در كليه ابعاد بشناسد . اما مهمترين اين ابعاد كه اعتبار مفاهيم زيبا شناسی رنگ متكي بدانهاست ابتدا شناخت رنگ به عنوان يكی از برجسته ترين عوامل تركيب بندی در طراحی داخلی و ديگر قدرت رنگ در بر قراری ارتباط است كه بايد بدانيم.